top of page

Kiedy dojdzie przelew bankowy? Sesje przychodzące i wychodzące Elixir

Przelewy bankowe to podstawowy sposób przekazywania środków między rachunkami w Polsce. Przeczytaj, jak dokładnie działają przelewy bankowe i kiedy można spodziewać się, że trafią one na konto odbiorcy.

Czym jest system Elixir?

System Elixir (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) to międzybankowy system rozliczeń, który umożliwia realizację przelewów między rachunkami prowadzonymi w różnych bankach w Polsce. System ten został stworzony i jest zarządzany przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Elixir obsługuje przelewy w złotych zarówno między osobami fizycznymi, jak i firmami czy instytucjami publicznymi. Rozliczenia w ramach systemu Elixir odbywają się w trzech sesjach rozliczeniowych w dni robocze.


Sesje rozliczeniowe Elixir

Sesje rozliczeniowe Elixir to określone przedziały czasowe, w których przetwarzane są zlecenia przelewów między bankami. Każdego dnia roboczego odbywają się trzy takie sesje:


 • I sesja (poranna) – między 10:30 a 11:00;

 • II sesja (popołudniowa) – między 14:30 a 15:00;

 • III sesja (wieczorna) – między 17:00 a 17:30.


Przelewy zlecone przed daną sesją trafiają do rozliczenia właśnie w jej trakcie. Oznacza to, że przelew zlecony np. o godzinie 9:00 zostanie rozliczony podczas I sesji Elixir, a środki trafią na konto odbiorcy zgodnie z harmonogramem sesji przychodzących w jego banku.


Sesje wychodzące i przychodzące w bankach

Choć system Elixir przetwarza przelewy w trzech sesjach rozliczeniowych, to banki mają swoje własne harmonogramy sesji wychodzących i przychodzących. Sesje wychodzące to godziny, w których bank wysyła przelewy do rozliczenia w systemie Elixir. Z kolei sesje przychodzące to godziny, w których bank księguje na rachunkach klientów przelewy otrzymane z innych banków.


Kiedy dojdzie przelew?

Wiedząc, jak działają sesje rozliczeniowe Elixir oraz sesje wychodzące i przychodzące w bankach, można określić, kiedy przelew dotrze na konto odbiorcy. Czas realizacji przelewu zależy od kilku czynników:

 • godziny zlecenia przelewu – jeśli przelew zostanie zlecony przed sesją wychodzącą w banku nadawcy, trafi on do rozliczenia w najbliższej sesji Elixir;

 • harmonogramu sesji w banku nadawcy i odbiorcy – przelew zostanie zaksięgowany na koncie odbiorcy zgodnie z harmonogramem sesji przychodzących w jego banku;

 • dnia zlecenia przelewu – przelewy zlecone w dni robocze są rozliczane tego samego lub następnego dnia roboczego. Przelewy zlecone w weekend lub święta zostaną rozliczone w najbliższym dniu roboczym.

Harmonogramy sesji w popularnych bankach

Każdy bank ustala swój własny harmonogram sesji wychodzących i przychodzących. Poniżej przedstawiono przykładowe godziny sesji w kilku popularnych bankach:


 • PKO BP: 

 • I sesja wychodząca – 8:00, II sesja wychodząca – 11:45, III sesja wychodząca – 14:30; 

 • I sesja przychodząca – 11:30, II sesja przychodząca – 15:10, III sesja przychodząca – 17:30.

 • mBank:

 • I sesja wychodząca – 5:55, II sesja wychodząca – 9:55, III sesja wychodząca - 13:25; 

 • I sesja przychodząca – 11:15, II sesja przychodząca – 15:00, III sesja przychodząca – 18:15.

 • Santander Bank Polska:

 •  I sesja wychodząca – 8:15, II sesja wychodząca – 12:15, III sesja wychodząca - 14:45;

 • I sesja przychodząca – 10:30, II sesja przychodząca – 14:30, III sesja przychodząca – 17:00.


Warto pamiętać, że harmonogramy sesji mogą ulegać zmianom, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne godziny na stronie internetowej swojego banku.

Przykłady realizacji przelewów

Dla lepszego zrozumienia, jak długo idą przelewy bankowe, warto rozważyć kilka przykładów:


 • przelew zlecony w poniedziałek o 10:00 z mBanku do PKO BP zostanie rozliczony podczas I sesji Elixir i księgowany na koncie odbiorcy ok. godziny 11:30 tego samego dnia;

 • przelew zlecony w piątek o 16:00 z Santander Bank Polska do mBanku trafi do rozliczenia podczas I sesji Elixir w poniedziałek i zostanie zaksięgowany na koncie odbiorcy ok. godziny 11:15 w poniedziałek;

 • przelew zlecony w środę o 12:00 z PKO BP do Santander Bank Polska zostanie rozliczony podczas II sesji Elixir i księgowany na koncie odbiorcy ok. godziny 14:30 tego samego dnia.

Przelewy bankowe natychmiastowe

Oprócz standardowych przelewów Elixir banki oferują także przelewy natychmiastowe takie jak Express Elixir czy BlueCash. Przelewy te są realizowane poza sesjami Elixir zazwyczaj w czasie liczonym w sekundach, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu środki trafiają na konto odbiorcy niemal natychmiast, niezależnie od pory dnia czy dnia tygodnia.


Express Elixir to system przelewów natychmiastowych uruchomiony w 2012 roku. Przelewy w tym systemie są realizowane w czasie rzeczywistym, co oznacza, że środki trafiają na konto odbiorcy w ciągu kilku sekund. Express Elixir jest dostępny w większości banków w Polsce, a maksymalna kwota pojedynczego przelewu bankowego to zazwyczaj 20 000 zł.


BlueCash to kolejny system przelewów natychmiastowych, działający w podobny sposób jak Express Elixir. Przelewy BlueCash są realizowane w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. System ten jest dostępny w wybranych bankach, a limity kwotowe dla pojedynczego przelewu mogą się różnić w zależności od banku.

Przelewy bankowe zagraniczne

W przypadku przelewów zagranicznych czas realizacji zależy od systemu rozliczeniowego wykorzystywanego do danej transakcji. Najpopularniejsze systemy to SEPA dla przelewów w euro w obrębie Unii Europejskiej oraz SWIFT dla przelewów w innych walutach lub do krajów spoza UE.


SEPA (Single Euro Payments Area) to system przelewów w euro w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako, San Marino i Watykanu. Przelewy SEPA są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego, a opłaty za ich wykonanie są takie same jak za przelewy krajowe w euro.


SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to międzynarodowy system rozliczeń umożliwiający przelewy bankowe w różnych walutach do większości krajów na świecie. Czas realizacji przelewów SWIFT zależy od banków pośredniczących i może wynosić od 1 do 5 dni roboczych. Opłaty za przelewy SWIFT są zazwyczaj wyższe niż za przelewy krajowe czy SEPA.


Czas realizacji przelewów bankowych zależy od wielu czynników takich jak rodzaj przelewu, bank nadawcy i odbiorcy, a także harmonogram sesji rozliczeniowych systemu. Aby mieć pewność, kiedy przelew dotrze do odbiorcy, warto sprawdzić harmonogram sesji wychodzących i przychodzących w swoim banku oraz banku odbiorcy. Pamiętając o powyższych zasadach i korzystając z odpowiednich rodzajów przelewów bankowych, można efektywnie zarządzać swoimi finansami i uniknąć ewentualnych opóźnień w płatnościach.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page