top of page

Chargeback – czym jest obciążenie zwrotne?

Chargeback to procedura obciążenia zwrotnego, która stanowi zabezpieczenie dla klientów dokonujących płatności kartą. Pozwala ona na odzyskanie środków na przykład w wyniku problemów z zakupionym towarem. Warto wiedzieć, na czym polega i jak z niej korzystać.

Czym jest chargeback?

Chargeback to procedura obciążenia zwrotnego, która umożliwia klientowi odzyskanie środków z nieautoryzowanej transakcji kartą płatniczą. Jest inicjowana przez klienta za pośrednictwem banku, który wydał kartę płatniczą. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj zwrotu dotyczy tylko płatności kartą. Stanowi zabezpieczenie dla ich posiadaczy, chroniąc ich przed nieuczciwymi sprzedawcami lub oszustwami. Powszechność zakupów online to dla wielu osób okazja do takich praktyk – zdarza się, że nie wysyłają towaru lub ten jest uszkodzony czy niezgodny z opisem.


Procedura chargeback została wprowadzona przez organizacje płatnicze, takie jak Visa czy Mastercard, aby budować zaufanie klientów do płatności kartą. Dzięki niej mogą czuć się bezpiecznie, wiedząc, że w razie problemów z transakcją, mają możliwość odzyskania swoich pieniędzy.

Kiedy można skorzystać z chargeback?

Procedurę obciążenia zwrotnego można uruchomić w kilku przypadkach:

  • najczęstszą przyczyną jest nieautoryzowana transakcja, czyli taka, na którą posiadacz karty nie wyraził zgody. Może to być rezultatem kradzieży danych karty lub oszustwa – w takiej sytuacji kontakt z bankiem jest koniecznością;

  • chargeback przysługuje również w sytuacji, gdy klient nie otrzymał zamówionego towaru lub usługa nie została wykonana zgodnie z umową;

  • procedurę można także rozpocząć, jeśli sprzedawca odmawia przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji, mimo że klient ma do tego prawo;

  • jest ona uzasadniona także w przypadku podwójnego obciążenia konta;

  • chargeback stosowany jest także w sytuacji kiedy sprzedawca dokonał nieuzasadnionych naliczeń.

Chargeback a zwrot towaru – czym się różnią?

Mimo że chargeback i zwrot towaru to procedury, które mają na celu ochronę interesów konsumenta, różnice pomiędzy nimi są diametralne. Zwrot towaru to dobrowolna procedura inicjowana przez klienta bezpośrednio u sprzedawcy, gdy towar nie spełnia oczekiwań lub klient zmienił zdanie. Natomiast chargeback to procedura obciążenia zwrotnego inicjowana przez klienta za pośrednictwem banku, gdy sprzedawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. 


Chargeback jest więc formą reklamacji i dotyczy tylko transakcji dokonanych kartą płatniczą, podczas gdy zwrot towaru może być realizowany niezależnie od formy płatności.

Jak rozpocząć procedurę chargeback?

Aby zainicjować obciążenie zwrotne, klient powinien najpierw skontaktować się ze sprzedawcą i spróbować polubownie rozwiązać problem. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, kolejnym krokiem jest zgłoszenie sprawy do banku, który wydał kartę. Przedstawiciel instytucji poprosi o przedstawienie dowodów potwierdzających zasadność roszczenia, takich jak potwierdzenie transakcji, korespondencja ze sprzedawcą czy dokumentacja reklamacyjna. Po weryfikacji zgłoszenia, bank rozpocznie procedurę chargeback i obciąży kwotą transakcji rachunek sprzedawcy.

Jak wygląda ubieganie się o chargeback?

Przebieg procesu może się różnić w zależności od banku, dlatego warto wcześniej skontaktować się z jego przedstawicielem, by otrzymać dokładne instrukcje postępowania. Taką sprawę można zgłosić w placówce lub online, a najczęściej potrzebne są:

  • dane personalne właściciela karty;

  • numer karty;

  • dane dotyczące lokalizacji terminala;

  • informacje o wadliwie przeprowadzonej transakcji.


Jak wspomniano wcześniej, im więcej dowodów otrzyma bank, tym większa szansa na wydanie pozytywnej decyzji przez tę instytucję.

Jakie są terminy na zgłoszenie chargeback?

Termin na zgłoszenie obciążenia zwrotnego zależy od przyczyny reklamacji oraz regulacji organizacji płatniczej. Zazwyczaj wynosi on 120 dni od daty transakcji.  W przypadku transakcji zagranicznych termin ten jest wydłużany do 180 dni. Warto pamiętać, że im szybciej klient zgłosi problem, tym większe ma szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Dlatego jeśli wystąpiły ku temu przesłanki, nie należy zwlekać z rozpoczęciem procedury chargeback.


Nie należy spodziewać się także natychmiastowej odpowiedzi. Cała procedura może potrwać nawet trzy miesiące. Dzieje się tak dlatego, że biorą w niej udział wszystkie strony – bank zapoznaje się z dokumentacją, o skardze informowany jest także sprzedawca. To właśnie na nim ciąży obowiązek udowodnienia, że wywiązał się z umowy. Jeśli przedstawi przekonujące argumenty, bank może odrzucić skargę konsumenta. Co ważne, wniosek nie zostanie uznany w przypadku gdy to osoba składająca skargę popełni i błąd – na przykład dokona płatności na niewłaściwy rachunek bankowy.

Co warto wiedzieć o procedurze chargeback?

Chargeback to ważne narzędzie, które chroni klientów przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców i oszustwami. Dzięki niemu posiadacze kart płatniczych mogą czuć się bezpiecznie, wiedząc, że w razie problemów z transakcją, mają możliwość odzyskania swoich pieniędzy. Jednak procedura obciążenia zwrotnego to nie tylko korzyści dla klientów, ale także wyzwanie dla sprzedawców. Dlatego tak istotne jest, aby obie strony transakcji działały uczciwie i w dobrej wierze, a w razie problemów, starały się znaleźć polubowne rozwiązanie.


Comments


bottom of page